Lid in the Picture

 

Enkele keren per jaar zullen we een interview met een van onze leden op de website plaatsen.

Deze rubriek wordt verzorgd door Frans Coenen.


 

Januari 2016

Frans is overleden op 24 mei 2017.

Deze keer ben ik op bezoek geweest bij:

De heer Frans Krauth
Leeftijd 56 jaar.

Het gezin bestaat uit het echtpaar de heer Frans, mevrouw Bep Krauth en een thuiswonende zoon.
Frans staat te boek als de fokker maar eega Bep draagt toch ook aardig haar steentje bij. Zodat men kan spreken van twee mensen die met veel interesse paarden fokken, waarbij de interesses van Bep meer uitgaan naar dressuur en die van Frans meer bij het springen liggen. Er staat dus ook een dressuurmerrie op stal Krauth.
Frans is een van de leden die al vanaf de oprichting (1987) lid is van de PZL. Hij fokt al ca 30 jaar paarden. Ook heeft hij altijd veel gehandeld in paarden zodat handel en fokken er samen voor gezorgd hebben dat er wel een behoorlijk aantal paarden door zijn stallen zijn gegaan.      
De reden van zijn lidmaatschap was het samenzijn met gelijkgezinden, het opdoen en doorgeven van kennis. Bovendien sprak de fokkerij hem meer aan dan het rijden. Vader had ook altijd wat pony’s en/of paarden die vaak werden verhandeld. Zo kwam Frans op pony’s en later ook op paarden terecht. Hij reed destijds in de kleuren van de rijvereniging uit Beek. In latere jaren reed Frans nog wel eens hobbymatig mee met tochten.

Frans heeft nooit zo direct gemikt op de topsport wat zijn fokkerij betreft alhoewel hij vaak zeer aansprekende hengsten heeft gebruikt. Zijn fokdoel was en is het fokken van een mooi en handzaam paard met een goed karakter dat helder is in zijn hoofd en zich ook door de “gewone” ruiter laat rijden. De betere paarden komen dan vanzelf bovendrijven voor de topsport.
De laatste tijd gaat hij nog maar incidenteel met fokproducten naar de keuringen. Mede vanwege zijn gezondheid en het geringere aantal paarden dat hij daardoor nog heeft. Hij vecht lichamelijk een belangrijke strijd uit waarbij we hem alle sterkte toewensen!!

Frans heeft dan ook een lange lijst van fokproducten die goed presteren cq goede fokproducten leveren/den. Er zijn er heel wat paarden door zijn stallen gegaan die het ook in de sport goed deden.

Er is een bijzonderheid in de fokkerij van Frans:
Alle door hem gefokte hengsten krijgen de naam van een auto of automerk. Dit heeft te maken met het feit dat de familie tot voor kort eigenaar was van benzinestations met de verkoop van bijbehorende artikelen. Merries krijgen de naam van de moeder met de voorletter die dat jaar gebruikt moet worden.
De eerste merrie waar serieus mee werd gefokt was Warinetta.
Dit is een merrie van Le Val Blanc uit Makelaar x Talisman en ze ging verder terug op de stam van Renville en Adios. Met Warinetta werden 7 veulens gefokt, hiervoor werden o.m. de hengsten Dageraad 2x , Ubis, Holland en Iglesias gebruikt.
Het hengstveulen van Iglesias werd kampioen bij de hengstveulens  op de fokdag in Beek.
Uit de keurmerrie Alita van Sultan x Godolphin x Solaris die nog door Anky gereden is, werden ook 5 veulens gefokt.

Via onder meer een paardenruil werd de merrie Naranka, Hamlet x Baranka, v. Ramiro, aangeschaft.  
Met deze Naranka zijn de betere paarden gefokt:
*** Saranka, v. Mistral is naar België gegaan.                                                

*** Taranka, v. Salomon is door Frans de Crom ingezet als fokmerrie.        

*** Uranka, v. Ikoon is door Frans zelf ingezet als fokmerrie er zijn 7 veulens       mee gefokt.                                                                      

*** Varanka, v. Grand Corrado, is bij het springpaardenfonds terecht gekomen en wordt nu in de fokkerij ingezet.

Verdere hengsten waarmee met Naranka gefokt is zijn o.a.:Burggraaf, Oklund,  Baloubet de Rouet, Valiant en van Gogh .
De merrie Naranka is op een later tijdstip dragend van van Gogh naar Jo Jörissen gegaan die er ook nog een paar veulens mee heeft gefokt.

Naast deze namen is er nog een vrij lange lijst met fokproducten van Frans Krauth  waaruit men kan zien dat hij zeer actief en ook vrij succesvol met de fokkerij bezig is.
Zo loopt Abarth ( Oklund van Thalita x Mistral), internationaal onder de Bulgaarse ruiter Ivayko Bonev. Hij heeft in 2015 in Aken mee gedaan aan de Europese kampioenschappen. Zie Youtube

 

Talitha, v. Mistral  is naar Spanje gegaan en heeft daar internationaal gelopen.

De merrie Nalivia (Argus x Aktion x Uniform) bracht samen met D-Day de merrie Tolivia welke als veulen verkocht is aan Toon de Crom. De merrie werd in Sevenum kampioen bij de 3-jarigen en is de moeder van de hengst Vitalis, v.Vivaldi. Deze is goedgekeurd in Duitsland en later verhuisd naar Amerika.


Andere hengsten die gebruikt zijn om met Nalivia te fokken zijn : Rousseau, Sky Dancer,  2x Samba Hit II, Haarlem, Sandreo en Gribaldi.
De keurmerrie Seopolita, Cabochon x Havidoff, stierf tijdens de geboorte van Eopolita, een merrieveulen van Zambuka.

Natuurlijk, ook Frans heeft nog wel eens meer te maken gehad met fokkerspech.

Nog aanwezige paarden zijn:
Eapolita, Zambuka x Cabochon
De keurmerrie Paradise: Concorde x Sit This One Out, drachtig van Highlander.
De merrieveulens:
Karanka: Cidane x Ikoon
Keapolita: Gotcha Utopia x Zambuka

 

SCHWARZWÄLDER FUCHS:

Wat men niet zou verwachten maar het is wel degelijk zo:
WILDROSE, een mooie Schwarzwälder Fuchs merrie, in het verleden gekocht als hobby en een beetje handel. Vaker werden er ook een paar Schwarzwälder Fuchs veulens in Duitsland aangekocht en in Nederland verkocht.

Verdere hobby’s:
Af en toe een rit op zijn mooie motor en er staat nog een schitterende opgeknapte oude tractor.

 

 


 

Mei 2015   

Jean Pierre en Carla  Cerfontein. 
 
Gezinssamenstelling:
Jean-Pierre en Carla en een inwonende broer van Carla.
Landbouwbedrijf
Lid van de PZL sinds 2001.


Reden om lid te worden van de PZL:  Kennis opdoen, contacten met collega fokkers en het uitwisselen van gegevens.
Carla had als hobby paarden en bij haar ouders thuis heeft ze recreatief gereden. De paarden zijn dan ook mede daardoor op het bedrijf gekomen.
Toen de koeien van het bedrijf verdwenen (ca. 2001) kwamen daar paarden voor in de plaats. Deze worden gezien als een mooie hobby en een vervanging van de koeien.
Jean Pierre wist niets van paarden, niets van rijden en ook niets van paarden fokken. Hij had natuurlijk wel veel ervaring met koeien maar dat is toch wel even iets anders. Hij kwam op een vergadering de heer Cor Moors tegen, raakte met hem in gesprek en zo is het begonnen. Verder heeft hij in het begin veel advies en steun gehad van de heren Stienen, Moors, Alfons Kicken en andere mensen.

Er werden 4 merries aangeschaft, onder meer uit bovengenoemde stallen, waarmee succesvol werd gefokt.
Een goed dressuurpaard bleek de ruin Unique de Royal  Equit ( Royal Dancer X Superieur). De moeder van deze ruin was afkomstig van Carin Linsen. Met dit paard heeft Gitte Vrehen het Limburgse kampioenschap in de klasse M2 en Z1 dressuur weten te behalen.
Er zijn ook een aantal goed presterende springpaarden op dit bedrijf gefokt. Twee ervan hebben zelfs internationaal gesprongen maar helaas is een van deze paarden overleden aan koliek.
De paarden afkomstig uit de stallen van de familie Cerfontein zijn in het algemeen goed aan de maat en met behoorlijk wat temperament.
Helaas is ook hier natuurlijk niet altijd alles goed gegaan en zijn er ook wel eens paarden verongelukt of men moest ze om andere redenen laten inslapen.

Dressuurpaarden werden vaak door Gitte Vrehen gereden en in het begin heeft Frank Wackers de springpaarden gereden. In de periode daarna werden de springpaarden zadelmak gemaakt en kregen hun basisopleiding van Jos Loyens terwijl de paarden die in de hogere klassen uitkomen veelal door Jeroen van Tienen worden gereden.
Op dit moment staan nog 4 paarden bij ruiters en is het fokken van paarden drastisch teruggeschroefd vanwege het feit dat Carla behoorlijk ziek is geweest en toen dus het werk wat veel werd.

Andere hobby's zijn: Veel interesse in alle soorten van sport en natuurlijk het volgen van de kleinzoon die Nederlands kampioen turnen is in zijn klasse.
Verder is het de bedoeling om binnenkort weer vergaderingen en lezingen te bezoeken en het zou ook maar zó kunnen gebeuren dat er toch weer eens een veulentje geboren wordt voor de stallen in Ulestraten.

 


 

 

Als eerste, in de rubriek Lid in the Picture,  hebben we de winnaar van de fokkerspremie 2014 geïnterviewd:

augustus 2014


Dresen Jean

07/1953

Agrariër, getrouwd, 3 kinderen, 4 kleinkinderen

Hoe ben je in de paardenwereld terecht gekomen?
Voor de hobby zocht ik een fokmerrie en zo kwam ik terecht bij stal Hendrix.
Bij de aankoop van de merrie zijn er afspraken gemaakt en deze zijn nog steeds intact.

Wat betekenen paarden voor je: sport en/of fokkerij?
Alles is ongeveer 20 jaar geleden begonnen.
De paarden heb ik vooral voor fokkerij, zelf heb ik hobbymatig gereden.
Ook de kinderen hebben alleen als hobby gereden.

Op welke wijze ben je actief in de fokkerij, met welk doel, wat wil je bereiken?
Mijn doel: Een goedgekeurde hengst en/of een Olympisch paard te fokken.
De lat moet zo hoog mogelijk worden gelegd zodat je genoeg werk houdt.

Noem fokproducten en eventueel behaalde successen.
Paarden en afstamming:
El Cate , afstammeling van: Cantos x Cantate Z, Limburgs Kampioen 3-jarigen 2012

Enkele vierjarigen als veulen goed verkocht op de veiling.

Barino, 1.40 spr.,afstammeling van Larino x Aldato x Rigoletto uit de Oberlina stam

Dino,  zz-spr/1.35, afstammeling van Vingino x Coriano x Aldato eveneens uit de Oberlina stam.

Ga je met fokproducten naar keuringen en andere stamboekactiviteiten?
Als ik een fokproduct zelf houdt, dan wel.

Hoe lang ben je lid van de PZL en wat is de reden?
Geen idee (vlg ledenadministratie waarschijnlijk sinds 1993)

Wat zoek je bij de PZL en wat kun je inbrengen/bieden aan de andere leden, zoals kennis en ervaring?
Met name kennis opdoen.

Welke andere hobby’s heb je of dingen die je interesseren.
Mijn vak is mijn hobby en beroep tegelijk.